Selfservice en

Voorwaarden

Bij inschrijven voor onze lessen en evenementen, ga je akkoord met ons lesreglement en de privacy voorwaarden en krijg je een persoonlijke toegangscode.

Voorwaarden tennislessen

 1. De cursist verbindt zich middels een inschrijving aan een van de onderstaande lessenreeksen:
  Indoor winter     22 lessen         Indoor zomer    12 lessen
  Outdoor winter  18 lessen         Outdoor zomer  16 lessen
 2. Middels uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van de tennislessen.  De betaling van de les dient bij aanvang van de lessenreeks te worden voldaan. Betaling is mogelijk via incasso, bankoverschrijving of contant.
 3. Uw inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 4. De groepsgrootte bij de indeling is bepalend voor het lestarief  van de lessenreeks. Is de indeling niet conform uw keuze van lestype bij de inschrijving dan wordt de lestijd of het lestarief verhoogd of verlaagd naar rato het aantal personen in de groep. Indien u de aangepaste indeling, groepsgrootte en het daarbij behorende tarief niet goedkeurt dan kunt u uitsluitend voor aanvang van de lessenreeks uw deelname schriftelijk annuleren.
 5. OUTDOOR tennislessen (buiten), in het winterseizoen van 1 oktober t/m 31 maart, die wegens weersomstandigheden niet doorgaan op het park van de vereniging worden binnen het seizoen ingehaald op het park. Het kan zijn dat er lessen worden ingehaald op afwijkende dagen en of tijden.
 6. OUTDOOR tennislessen (buiten), in het zomerseizoen van 1 april t/m 30 september, die wegens weersomstandigheden niet doorgaan op het park van de vereniging worden op passende wijze, na overleg, ingehaald.
 7. Het is mogelijk om met meerdere personen in te schrijven. Alle groepsleden dienen persoonlijk een formulier in te vullen. Individueel inschrijven voor groepsles is mede mogelijk. De tennisschool probeert een passende lesgroep te formeren.
 8. Door cursisten geannuleerde lessen worden niet ingehaald en niet gerestitueerd.
 9. Een tennis-lesuur bedraagt 60 minuten en is inclusief 10 minuten inspeeltijd, zonder begeleiding.
 10. Bij verhindering van de trainer komt er een vervangende trainer of de les wordt aan het einde van de lessenreeks ingehaald.
 11. Voor het verkrijgen van tennisles bij een van de indoor locaties is een lidmaatschap van een vereniging en/of van de KNLTB NIET verplicht.
 12. Voor het verkrijgen van tennisles bij een van de OUTDOOR locaties (verenigingen) is een lidmaatschap van de betreffende vereniging verplicht. U dient dan het huishoudelijk reglement van de vereniging in acht te nemen.
 13. De tennisschool is niet aansprakelijk voor schade en/of blessures veroorzaakt tijdens de tennislessen. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de tennislessen.
 14. De tennisschool is gerechtigd bij niet naleving van de cursist van de bij inschrijving voor tennisles opgelegde verplichtingen terstond de overeenkomst beëindigen.
 15. De  tennisschool is gerechtigd om inschrijvingen te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 16. Bij aanvang van de lessenreeks gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor tennislessen en bent u bekend  met de inhoud van deze voorwaarden.
 17. Deze privacyvoorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van deze voorwaarden voor tennislessen.

Voorwaarden selectietraining

 1. De tennisschool is niet aansprakelijk voor blessures veroorzaakt tijdens de training van de speler of speelster bij de tennisschool.
 2. De tennisschool is niet aansprakelijk voor het inhalen, door afwezigheid van de speler of speelster, van niet gevolgde groepstrainingen.
 3. De tennisschool is niet aansprakelijk voor het inhalen van uitgeregende trainingen in het buitenseizoen.
 4. De tennisschool heeft het recht de inschrijving van een speler of speelster, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.
 5. De tennisschool is niet aansprakelijk voor veranderingen van beschikbaarheid van de speler of speelster om welke reden dan ook.
 6. In de overgang de winterperiode naar de zomerperiode veranderen de trainingsschema’s van de tennisschool niet.
 7. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd. Bij lange afwezigheid van de speler of speelster wordt er, in overleg, naar een passende oplossing gezocht.
 8. Bij wanbetaling heeft de tennisschool het recht de speler of speelster tijdelijk uit te sluiten van de training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De betalingsverplichting blijft, ondanks de opschorting van de trainingen van de speler of speelster, onverminderd van kracht over het gehele overeengekomen lesgeld van speler of speelster.
 9. De speler of speelster kan geen rechten ontlenen aan de inschrijving bij de tennisschool. Indien het aantal ingedeelde trainingen afwijkt van het aantal aangevraagde trainingen bij de inschrijving wordt er, na overleg, echter voor aanvang van de trainingscyclus, naar een passende oplossing gezocht.
 10. Bij ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat de speler of speelster akkoord met de tarieven van de tennisschool.
 11. Bij het aanschaffen van het Tecnifibre Tennisschool De Kloek kledingpakket komt de speler in aanmerking voor sponsoring op de trainingspakketten en gratis sparren op de zaterdag en zondag.
 12. Betalen in termijnen is mogelijk. De tennisschool hanteert, indien gewenst, 3 betalingstermijnen:
  1e termijn 1 oktober, 2e termijn 1 januari, 3e termijn 1 april.  Indien de factuur niet op de vervaldag is voldaan  worden de, op dat moment, geldende wettelijke rente en administratiekosten in rekening gebracht.

Voorwaarden Tennis Actief Week

 1. Middels de inschrijving verplicht u zich tot volledige betaling van 175,- euro voor deelname aan de tennis actief week.
 2. Inschrijven is uitsluitend mogelijk via deze website. Andere wijze van aanmelden worden niet geaccepteerd voor deelname aan de tennis actief week.
 3. Na de aanmelding van de deelname aan de tennis actief week ontvangt de deelnemer een factuur via email.
 4. De betaling van de tennis actief week dient voor aanvang van de tennis actief week te worden voldaan. Betaling is mogelijk via incasso, bankoverschrijving of contant.
 5. De inschrijving van de tennis actief week van alle deelnemers is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 6. Bij annulering van deelname aan de tennis actief week, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie van betaling plaats ‘na aanvang’ van de tennis actief week.
 7. Bij annulering van deelname aan de tennis actief week  ‘voor aanvang’ van de tennis actief week is restitutie van de betaling voor deelname aan de tennis actief week wel mogelijk.
 8. De tennisschool is niet aansprakelijk voor schade en/of blessures veroorzaakt tijdens alle activiteiten van de tennis actief week.
 9. De tennisschool is niet aansprakelijk  voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemers aan de tennis actief week.
 10. De deelnemer neemt voor eigen risico deel aan de tennis actief week.
 11. De  tennisschool is ,ten alle tijde, gerechtigd om inschrijvingen voor deelname aan de tennis actief week te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 12. Bij minder dan 25 ingeschreven deelnemers kan de tennisschool de tennis actief week annuleren wegens te weinig deelname.
 13. De tennis actief week vindt plaats op de indoor en outdoor locatie van Sportcentrum de Kloek, insulindeweg 11 te Middenbeemster.
 14. Deelnemers aan de tennis actief week, dienen iedere dag om 9.30 uur aanwezig te zijn en kunnen iedere dag om 16.00 uur worden opgehaald. 
 15. Deelnemers aan de tennis actief week, die aan het einde van een dag naar huis gaan, dienen zich af te melden bij de organisatie van de tennis actief week.
 16. Bij aanvang van de tennis actief week gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de tennis actief week en bent u bekend  met de inhoud van deze voorwaarden.
 17. Deze privacyvoorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van deze voorwaarden voor de tennis actief week.

Authenticatie

Hier kunt u inloggen. Heeft u nog geen toegangscode of weet u uw wachtwoord niet meer, dan kunt u zich registreren.

Via Wisselen (ook wel Ouderlijk toezicht genoemd), kunt u met elkaar meekijken en ook voor elkaar inschrijven. Zo kunt u als ouder bijvoorbeeld uw kinderen inschrijven voor de tennislessen. Deze functie stelt u in via onze APP.

Wel of niet inloggen?

Inloggen is alleen noodzakelijk voor het reserveren van losse lessen. Dat komt doordat er dan vaak speciale regels en prijsafspraken gelden. U hoeft niet in te loggen als u “slechts” wilt inschrijven voor lessen en evenementen.

Privacy voorwaarden

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie en hiervoor gelden de volgende privacy voorwaarden.